VyhrajEXKLUZIVNÍsvatbu
za 600 000 Kč

Chystáte vy, vaše dcera, vnučka nebo kamarádka svatbu?

EXKLUZIVNÍ SVATBA


Toužíte vystrojit své snoubence nebo dceři veselku, jako z pohádky a přitom neutratit ani korunu? Pak je pro vás soutěž s časopisem EXKLUZIV jedinečnou šancí, jak na vlastní kůži zažít svatbu jako řemen, na kterou jen tak nezapomene ani tetička z pátého kolene. Díky naší soutěži můžete uspořádat svatbu v hodnotě neuvěřitelných 600 tisíc korun a navíc vyhrává každá přihlášená.

Každá žena si během svého velkého dne chce připadat jako princezna. K tomu vám dopomůže zámek Loučeň, který budoucím novomanželům věnuje kompletní zajištění svatby v hodnotě více než 420 tisíc korun. Svatební balíček zahrnuje nejen obřad, ale i svatební hostinu po 60 osob včetně welcome drinku, večerního rautu s grilováním, svatebního dortu, koláčků a výslužek. Speciální svatební koordinátorka se vám postará o květinovou výzdobu, celkový design svatební tabule i o večerní osvětlení a lampiony. Nemějte strach, že by rozjaření svatebčané museli večer spěchat k domovu, na zámku Loučeň je čeká ubytování a novomanželé si užijí noc v zámeckém apartmá. Královské vdavky ale nejsou jedinou parádou, co šťastné výherce čeká. Nevěstu oblékneme do nádherných šatů a bude o ni postaráno s tou nejlepší péčí v podobě profesionální kadeřnice a vizážistky.

Martina a Milan Lucký. Výherci Exkluzivní svatby 2019

 

A jak můžete toto všechno získat? Pravidla soutěže jsou naprosto jednoduchá, stačí si v období od 6. 3. do 30. 6. 2019 objednat roční předplatné magazínu EXKLUZIV za 494 korun. Pokud tak učiníte, automaticky získáte parfém Avon Eve Truth EDP v hodnotě 699 korun.

Pokud ale chcete zabojovat i o velký svatební luxus, stačí, když k předplatnému napíšete, proč byste si pohádkovou svatbu zasloužil/a právě vy, vaše dcera či kamarádka a přiložíte fotografii šťastného páru, kterému chcete vystrojit pohádkovou svatbu!

Ze všech přihlášených vybereme pár, kterému pomůžeme splnit si svůj svatební sen a ještě vystrojit slávu na kterou členové rodiny jen tak nezapomenou.

 

Příběh s fotografií zasílejte na marketing@empresamedia.cz spolu se jménem přihlášených.

Co pohádková svatba zahrnuje?


Zámek Loučeň věnuje voucher v hodnotě 420 000 Kč
zahrnuje svatební balíček Prestige
matrika Loučeň
květinové dekorace, živý hudební doprovod, přípitek
pronájem prostor zámeckých salonků a jídelny, terasy a stanu
pronájem interiéru zámku a zámeckého parku pro focení
svatební hostina včetně svatebního oběda pro 60 osob a ubytování pro 30 osob
večerní raut, grilování, nápoje
svatební dort, koláčky a výslužky pro 60 osob
dekorace, osvětlení + lampiony
DJ a služby svatebního koordinátora
Svatební salon Maya zapůjčí nevěstě svatební šaty
v hodnotě 20 000 Kč
Oblek pro ženicha od značky Pánské obleky BANDI
v hodnotě 15 000 Kč
Profesionální péče pro nevěstu
líčení, kadeřnice, manikúra v hodnotě 5 000 Kč
Ateliérové focení pro novomanžele
v hodnotě 15 000 Kč
Profesionální fotograf na svatbě
v hodnotě 22 000 Kč
Profesionální kameraman na svatbě
v hodnotě 20 000 Kč
Svatební video
v hodnotě 15 000 Kč
Kosmetika
v hodnotě 5 000 Kč
Elektronika
v hodnotě 5 000 Kč
Produkty Matějovský
v hodnotě 5 000 Kč
Předplatné časopisů
v hodnotě 3 000 Kč
Sada kvalitního nádobí od značky Zepter
v hodnotě 20 000 Kč
Plnoautomatický kávovar KRUPS
v hodnotě 30 000 Kč

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE


PRAVIDLA SOUTĚŽE „EXKLUZIVní svatba 2019“
(dále jen „pravidla“)

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem marketingové soutěže pořádané pod názvem „EXKLUZIVní svatba 2019“ (dále jen „soutěž“) je společnost EMPRESA MEDIA, a.s., IČ: 26418011, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1309/4, PSČ: 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6907 (dále jako „pořadatel“ nebo „EMPRESA MEDIA“).

2. Doba trvání soutěže

2.1 Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 6. 3. 2019 00:00 hod. do 30. 6. 2019 23:59 hod. včetně.

3. Účastnice soutěže

3.1 Účastnicí soutěže může být žena s trvalým bydlištěm na území České republiky, která je svobodná, rozvedená nebo vdova, jakož která neuzavřela partnerství dle zákona č. 115/2006 Sb., a která nejpozději poslední den doby trvání soutěže dovrší věku 18 let (dále jako „účastnice“).

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti EMPRESA MEDIA, jakož všech společností, tvořících se společností EMPRESA MEDIA koncern ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a dále osoby těmto zaměstnancům blízké dle § ustanovení 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výherkyní stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některé z účastnic či jiné osoby, která dopomohla dané účastnici k získání výhry.

3.3 Každá účastnice se může soutěže účastnit pouze jednou, počet předplatných na jednu osobu však není omezen.

3.4 Výhekyní soutěže může být pouze ta účastnice, která řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherkyni.

4. Pravidla účasti v soutěži

4.1 Pro zařazení do soutěže je nezbytné splnit tyto podmínky:
(i) kterákoliv fyzická osoba (jež může být odlišná od osoby účastnící se soutěže) či právnická osoba (dále jako „předplatitel/ka“) v době trvání soutěže závazně objedná u společnosti EMPRESA MEDIA roční předplatné časopisu EXKLUZIV, tj. celkem 26 výtisků za cenu 494 Kč vč. DPH (dále jen „předplatné“), a to buď telefonicky na telefonním čísle 222 994 111, nebo vyplněním formuláře na webové stránce www.exkluzivni-svatba.cz; a současně
(ii) předplatitel/ka při objednávce předplatného uvede, zda se hodlá zúčastnit soutěže osobně (vždy však jen tehdy, splňuje-li podmínky pro účast v soutěži dle bodu 3.1 těchto pravidel) nebo zda do soutěže přihlašuje třetí osobu splňující podmínky pro účast v soutěži dle bodu 3.1 těchto pravidel; v takovém případě předplatitel/ka při objednávce předplatného uvede křestní jméno a mobilní telefonní číslo takto přihlašované osoby; a současně
(iii) předplatitel/ka při objednávce předplatného uvede formou krátkého příběhu své důvody, proč by měla soutěž vyhrát právě ta osoba, kterou předplatitel/ka přihlásil/a (tj. účastnice soutěže), s tím, že bude usilovat o co nejzajímavější, nejvtipnější a/nebo nejoriginálnější příběh; a současně
(iv) předplatitel/ka uhradí cenu předplatného ve výši 494 Kč vč. DPH tak, aby byla platba nejpozději v poslední den trvání soutěže připsána na bankovní účet společnosti EMPRESA MEDIA

4.2 Do soutěže bude zařazena jen taková účastnice, která projeví výslovný souhlas se svojí účastí v soutěži a s těmito pravidly. Účastnice, která je zároveň předplatitelkou, projeví svůj výslovný souhlas s účastí v soutěži a s těmito pravidly okamžikem dokončení závazné objednávky (při telefonickém objednávání), resp. okamžikem odeslání vyplněného formuláře (objednávky předplatného) na webové stránce www.exkluzivni-svatba.cz. Účastnice, která současně není předplatitelkou, tj. účastnicí přihlášenou předplatitelem/předplatitelkou jako třetí osobu, bude EMPRESA MEDIA telefonicky kontaktovat na mobilním telefonním čísle uvedeném předplatitelem/předplatitelkou v objednávce předplatného, oznámí jí, že ji předplatitel/ka přihlásil/a do soutěže, a požádá ji o vyslovení souhlasu/nesouhlasu s účastí v soutěži a souhlasu s těmito pravidly; projeví-li účastnice v rámci telefonátu dle věty předchozí svůj výslovný souhlas se svým zařazením do soutěže, má se za to, že automaticky projevil/a svůj souhlas i s těmito pravidly, s tím, že nezbytnou podmínkou pro zařazení účastnice do soutěže je poskytnutí těchto údajů ze strany účastnice v rámci telefonického rozhovoru s pořadatelem: plné jméno a příjmení, adresa bydliště, rok narození, telefon a e-mailová adresa. Potvrzení o zařazení účastnice do soutěže a odkaz na úplné znění pravidel (na webovou stránku www.exkluzivni-svatba.cz) následně EMPRESA MEDIA zašle formou SMS na mobilní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu této účastnice.

4.3 Výsledky soutěže vyhodnocuje a výherkyni určí pořadatel po skončení soutěže, postupem dle čl. 5.2 těchto pravidel.

5. Výhry, pravidla získání výher

5.1 Do soutěže je vložena 1 výhra, kterou je 1x výherní voucher, představující právo na čerpání těchto služeb a cen v přímé souvislosti s uskutečněnou svatbou výherkyně a jejího partnera:

 • Voucher od spol. Zámek Loučeň v hodnotě 420 000 Kč, který zahrnuje svatební balíček Prestige, matrika Loučeň, květinové dekorace, živý hudební doprovod, přípitek; pronájem prostor zámeckých salonků a jídelny, terasy a stanu; pronájem interiéru zámku a zámeckého parku pro focení; svatební hostina včetně svatebního oběda pro 60 osob a ubytování pro 30 osob; večerní raut, grilování, nápoje, svatební dort, koláčky a výslužky pro 60 osob; dekorace, osvětlení + lampiony, DJ a služby svatebního koordinátora.
 • Svatební salon Maya zapůjčí nevěstě svatební šaty v hodnotě 20 000 Kč
 • Plnoautomatický kávovar KRUPS v hodnotě 30 000 Kč
 • Ateliérové focení pro novomanžele v hodnotě 15 000 Kč
 • Profesionální fotograf na svatbě v hodnotě 22 000 Kč
 • Profesionální kameraman na svatbě v hodnotě 20 000 Kč
 • Svatební video v hodnotě 15 000 Kč
 • Kosmetika v hodnotě 5 000 Kč
 • Elektronika v hodnotě 5 000 Kč
 • Produkty Matějovský v hodnotě 5 000 Kč
 • Předplatné časopisů v hodnotě 3 000 Kč
 • Profesionální péče pro nevěstu: Líčení, kadeřnice, manikúra v hodnotě 5 000 Kč
 • Sada kvalitního nádobí od značky Zepter v hodnotě 20 000 Kč
 • Oblek pro ženicha od značky Pánské obleky BANDI v hodnotě 15 000 Kč

5.2 Výhra bude výherkyni předána v sídle pořadatele.

5.3 Čerpání výhry bude individuálně dohodnuto s výherkyní a může podléhat dalším podmínkám stanovených pořadatelem (podpis příslušné smlouvy, řidičské oprávnění apod.), resp. bude podléhat dohodě s výherkyní.

5.4 Podmínkou vzniku nároku výherkyně na výhru je, aby se svatba výherkyně s jejím partnerem uskutečnila na Zámku Loučeň v termínu zvoleném pořadatelem. Pořadatel je oprávněn nahradit výherní voucher dle tohoto odstavce několika jednotlivými vouchery za podmínky, že hodnota výhry a její rozsah zůstane zachován.

5.5 Výherkyně vybere sedmičlenná porota určená pořadatelem a složená ze zástupců pořadatele, resp. známých osobností. Zasedání poroty proběhne nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže. Výherkyně bude vybrána ze všech účastnic zařazených do soutěže postupem dle čl. 4.2 těchto pravidel. Výherkyní se stane ta účastnice, jejíž příběh o důvodech, proč by měla soutěž vyhrát, vyhodnotí porota jako nejzajímavější, nejvtipnější a/nebo nejoriginálnější.

6. Další pravidla soutěže

6.1 Tato pravidla jsou současně dostupná po celou dobu soutěže na webové stránce www.exkluzivni-svatba.cz.

6.2 V případě, že se zjistí, že výherkyně soutěže uvedl/a nepravdivé osobní údaje anebo z jiného důvodu nesplňuje pravidla soutěže, nemá na výhru nárok a dle výše uvedených podmínek vyhodnocení soutěže bude určena další výherkyně. Stejně bude postupováno v případě, že nebude možné cenu výherkyni doručit či předat či nevznikne-li výherkyni nárok na výhru z jiných důvodů.

6.3 Výherkyně není oprávněna požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastnicím soutěže nijak jinak zavázán a ty nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.4 Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzatá výhra propadá pořadateli. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (funkčnost telefonních linek, sítě apod.). Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně výherkyni nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

6.5 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.exkluzivni-svatba.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla soutěže.

7. Osobní údaje

7.1 Udělením souhlasu účastnice s její účastí v soutěži a s těmito pravidly současně účastnice bere na vědomí, že její osobní údaje, které bude o účastníci pořadatel zpracovávat, budou zpracovávány pro účely účasti účastnice v soutěži, jakož pro účely splnění povinnosti pořadatele vyplývajících z těchto pravidel. Udělením souhlasu souhlasu účastnice s její účastí daného účastníka v soutěži a s těmito pravidly postupem dle čl. 4.2 těchto pravidel současně účastník účastnice uděluje svůj souhlas s tím, aby její jméno, příjmení, místo bydliště, podobizna a případně rozhovor byly v rámci této soutěže a při její propagaci zveřejňovány v médiích, zejména v periodikách vydávaných pořadatelem.

8. Dárek pro předplatitele

V souvislosti se soutěží odměňuje pořadatel každého předplatitele/předplatitelku dárkem k předplatnému, kterým je luxusní parfém Avon Eve Truth EDP. Tento dárek obdrží každý předplatitel/ka do 31. 7. 2019. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě vyčerpání zásob nahradit dárek jiným dárkem o stejné kvalitě a hodnotě.

9. Závěrečné ustanovení

9.1 Tato pravidla jsou platná a účinná od 7. 3. 2019., se změnou od 20. 4. 2019.

EMPRESA MEDIA, a.s.

VÍTĚZNÉ SVATBY PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ


PARTNEŘI


Organizátor


Časopis EXKLUZIV je průvodce světem slavných a úspěšných osobností. Přináší exkluzivní pohled do jejich soukromí, podrobně mapuje nejdůležitější akce, životy předních zpěvaček, hereček i podnikatelek. Poodkrývá svět luxusu a přináší nejnovější témata z oblasti módy, kosmetiky, kultury, zdravého životního stylu a gastronomie.

Zámek Loučeň je romantickou barokní památkou s původními interiéry. Obklopuje ho rozlehlý anglický park a celoevropský unikát v podobě 11 labyrintů a bludišť. Zámek nabízí prohlídky s kostýmovanou postavou, speciální dětské či čokoládové prohlídky, ale i pikniky v parku. Zámek Loučeň je nejlepší volbou pro start na společnou cestu životem.

Vydavatel


Mediální dům EMPRESA MEDIA patří mezi největší česká vydavatelství a díky celoplošné televizi TV Barrandov i mezi významné hráče na televizním trhu. Široké portfolio titulů vykazuje rostoucí zájem mezi čtenáři, a i proto EMPRESA MEDIA v poslední době vstupuje na trh s novými časopisy a televizními kanály. EMPRESA MEDIA vydává zpravodajský týdeník TÝDEN, společenský měsíčník INSTINKT a týdeník SEDMIČKA, čtrnáctideník EXKLUZIV, měsíčník INTERVIEW a samostatné speciály SEDMIČKA Křížovky, SEDMIČKA Křížovky XXL, SEDMIČKA Naše životy, SEDMIČKA Vaření, INSTINKT EXTRA, TÝDEN 111 miliardářů aj.

EMPRESA MEDIA, a.s.
Mikuleckého 1309/4
147 00 Praha 4 ‒ Braník

222 994 111